sv. Jakuba Staršího (Nepomuk)

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Tento kostel byl původně románskou kaplí v rozměrech dnešního presbytáře, založená kolem r. 1300. Z původní kaple se zachoval malý portál na jižní straně. Zde byl kolem roku 1340 pokřtěn sv. Jan Nepomucký. Kaple byla později přestavěna rozšířena v gotickém slohu cisterciáky z kláštera na úpatí Zelené Hory. Již r. 1334 přichází první farář Bohuněk, po něm r. 1363 farář Hugo. Kostel sv. Jakuba Většího je pravé „castellum“ tzn. Tvrz, která stávala mezi vsí Přesanicemi a Pomukem pod Zelenou Horou. Po sloučení obou obcí v Nepomuk slouží jako farní. Za Žižkova vpádu r. 1420, kdy byl zničen cisterciácký klášter, zůstal kostel ušetřen. Během doby však utrpěl četnými požáry, v době reformace byl vnitřek kostela vyrabován Ondřejem ze Šternberku. R. 1454 pořízen oltář sv. Mikuláše a nadací vsi Holkovice u Horažďovic u něho zřízeno kaplanství. V 18. stol. Byl farní kostel povýšen na děkanský. R. 1786 byl na rozkaz císaře Josefa II. Zrušen a právo děkanského kostela přeneseno na poutní kostel sv. Jana Nepomuckého. Kostel byl vyklizen a sloužil za skladiště. Zchátralé stavby se ujal zvláštní komitét, složený z krajského hejtmana Tomáše z Putzlacherů, děkana Zemana, patronátního komisaře Liedla aj. Kostel byl opraven, nově vybaven a r. 1860 znovu vysvěcen.

Kostel je původní trojlodní gotická stavba s polygonálním presbytářem. K němu po celé délce přiléhá sakristie s oratoří, zbudovaná v letech oprav 19. stol., též ostění hlavního vchodu a okna nad ním jsou z téže doby.

Před presbytářem stojí samostatná zvonice z r. 1780. V ní visí zvon o výšce 67 cm, průměru 80 cm s nápisem „Chwaltez Pána Boha vssickni swatí geho nebo On sprawedlivy gest Pán na wssech swych a swaty we wssech skutcych swych. Leta Panie 1585“.

Vnitřní zařízení kostela je pseudogotické. Obraz hlavního oltáře - sv. Jakub Větší žehná Nepomuku a Zelené Hoře, obrazy vedlejších oltářů - Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Panny Marie Immaculaty pocházejí od Viléma Kandlera z r. 1858. V presbytáři na levé straně je mramorový pomník Ladislava ze Šternberka z r. 1866. V levé lodi památník syna obdivovatele kostela Gustava z Putzlacherů. V hlavní lodi byly r. 1957 objeveny fresky z poč. 17. stol. Kolem kostela byl do r. 1858 hřbitov. V ohradní zdi hřbitova je zasazeno 5 náhrobních kamenů zdejších kněží a šlechty, dříve umístěných v kostelní podlaze. R. 1878 se stal kostel sv. Jakuba V. opět děkanským a r. 1929 na paměť 200letého výročí svatořečení sv. Jana Nepomuckého povýšen na arciděkanský. Generální oprava kostela naposledy uskutečněna r. 1993.

Místo uskutečnění

49.4837422N, 13.5767689E

Sdílejte info