Římskokatolická farnost Budislavice

Římskokatolická farnost Budislavice

Tato farnost byla 31.12.2019 sloučená s farností Kasejovice a tím zanikla.

 

Krátký historický přehled:

Plebánie roku 1370, lokálie roku 1787, matriky od roku 1787. Kostel sv. Jiljí, pův. ranně gotický z pol. 13. stol., roku 1723 zbarokizován. Opraven v letech 1913 - 1914, znovu konsekrován 21.5.1921.