Římskokatolická farnost Prádlo

Římskokatolická farnost Prádlo

Adresa: Přesanické nám. 1, 335 01 Nepomuk 

Vikariát: Sušicko-Nepomucký
IČ: 68784783 Číslo účtu: 733 968 369/0800

Přifařené obce
Chocenice - Zhůř, Jarov, Měcholupy, Prádlo - Novotníky

Farnost je spravována z Arciděkanství Nepomuk

Krátký historický přehled

Od r. 1667 filiální k Vrčeni, kostel připomínán již dříve, lokalie r. 1786, farnost r. 1857, matriky od r. 1786. Kostel gotický, zevně barokní, r. 1882 prodloužena loď.

Kostely a kaple patřící do farnosti:

Kostel Povýšení svaatého Kříže (Prádlo, farní), kaple sv.Cyrila a Metoděje (Měcholupy, ve vlastnictví obce), Panny Marie (Jarov, ve vlastnictví obce)

Název obce německy: Pradl, Název obce latinsky: Pradla


Farnost spadá pod Biskupství České Budějovice: https://katalog.bcb.cz/Katalog/Farnosti/PRADLO