Římskokatolická farnost Vrčeň

Římskokatolická farnost Vrčeň

Adresa: Přesanické nám. 1, 335 01 Nepomuk 

Vikariát: Sušicko-Nepomucký
IČ: 68784791 Číslo účtu: 733 961 319/0800

Přifařené obce
Čečovice, Liškov, Měrčín, Zahrádka, Čmelíny, Víska, Sedliště, Srby, Tojice

Farnost je spravována z Arciděkanství Nepomuk

Krátký historický přehled
Plebanie r. 1358, matriky od r. 1652. Kostel gotický z 1. pol. 14. stol., v letech 1866 - 1869 zaklenuta a prodloužena loď a regotizován vnějšek.

Kostely a kaple patřící do farnosti:

Kostel sv. Vařince (Vrčeň, farní), kaple sv.Vojtěcha (pod Štědrým, ve vlastnictví Lesů ČR), sv. Prokopa (Čečovice, ve vlastnictví obce), Panny Marie (Sedliště, ve vlastnictví obce), sv. Vavřince (Tojice, ve vlastnictví obce), Panny Marie (Mohlenice, ve vlstnictví obce), Panny Marie (Čmelíny, ve vlastnictví obce)

Název obce německy: Wertschen, Název obce latinsky: Wrczena


Farnost spadá pod Biskupství České Budějovice: https://katalog.bcb.cz/Katalog/Farnosti/VRCEN