Římskokatolická farnost Neurazy

Římskokatolická farnost Neurazy

Farnost 14.05.2008 zanikla a nyní patří pod Římskokatolickou farnost - arciděkanství Nepomuk.

 

Krátký historický přehled:

V dokumentech se uvádí, že již dříve zde byla farní obec. Později přifařeno k Myslívu. R. 1772 expositura s duchovní správou, r. 1858 farnost. Mytriky od r. 1784. Kostel pův gotický, později zbarokizován, r. 1870 opraven a na začátku 20. stol. zbořen. Nový postaven v letech 1913-1915. Zasvěcený sv. Martinovi.

Před záborem Zeleného hory vojsky MV byl zde přenesaný Zelenohorský oltář s Madonou, který je tam doposud.

Kostel byl v roce 2022 předán do vlastnictví obce Neurazy.