Kontakty - farnost Budislavice


Korespondnenční adresa

Římskokaotlická farnost Budislavice, Přesanické nám. 1, 335 01 Nepomuk

P. Jiří Špiřík

administrátor excurrendo

zobrazení E-mailu vyžaduje JavaScript


mobil: 773 122 633

Martin Kulíšek

kostelník

mobil: 778 276 115