Bohoslužby - farnost Budislavice


Standardní pořad bohoslužeb:

  • V sobotu jednou za měsíc podle aktuálního rozpisu bohslužeb.