Název intence

1.4.

Za + rodiče Maiwaldovy, dva + syny a + příbuzné z rodiny

2.4.

Za živou rodinu, + manžela a + rodiče z obou stran

3.4.

 

4.4.

 

5.4.

Za + Marii Nevřelou, manžela, syna a dva vnuky

6.4.

Za + pátera Jana Obrusníka, jeho bratra Jakuba Obrusníka a manželku

7.4.

Za donátory

8.4.

Za živou rodinu Maiwaldovou a dětí s rodinami na dobrý úmysl

9.4.

Za duše v mukách očistcových a za duše na které nikdo nepamatuje

10.4.

 

11.4.

 

12.4.

Za + Pavla Grigarčíka, manželku, zetě a rodiče z obou stran

13.4.

 

14.4

Poděkování za přijatá dobrodiní k 1. výročí svatby

15.4.

Za + Rudolfa Černého, manželku a živou rodinu

16.4.

Za + Annu Noniusovou a padlého vojína

17.4

Za živou rodinu poděkování a prosbu o dar zdraví a Božího požehnání

18.4.

 

19.4.

 

20.4.

 

21.4.

Na poděkování panu Bohu za přijatá dobrodiní za živé rodiny,                                           za donátory

22.4.

Za donátory

23.4.

Poděkování za dožití 88 let a za + manžela

24.4.

 

25.4.

K Panně Marii ustavičné pomoci za živou rodinu a + rodiče z obou stran

26.4.

 

27.4.

za 3 živé rodiny pod ochranu Panny Marie ustavičné pomoci a prosba o dar víry a zdraví

28.4.

Za donátory

29.4.

Za + Karla Stuchlíka, manželku, 3syny, dceru a zetě

30.4.

Za + Romana Grygarčíka, bratra a duše v očistci

1.5.

Za + Zdeňka Hřibka

2.5.

 

3.5.

Za Valtraud Štefkovou a rodiče

4.5.

 

5.5.

 

6.5.

Za + rodiče Kostřicovy, dvě + dcery, tři + zetě a + příbuzné z rodiny

7.5.

K Panně Marii ustavičné pomoci za živou rodinu s prosbou o dar zdraví

8.5.

 

9.5.

 

10.5.

 

11.5

Za + Pavla Grygarčíka, manželku a rodiče z obou stran

12.5.

Za + Miroslava Reichla a jeho rodinu

13.5.

Za + rodinu Peterkovou,4 + dcery,tři + zetě,+ Alfonse Jochyma a + Romana Konerta

14.5.

Za + Artura Gregořicu, rodiče a bratra

15.5.

Za + Adelu Žídkovou, manžela a zetě

16.5.

Prosba o ochranu Panny Marie pro vnučku Andreu

17.5.

 

18.5.

Za + Helenu Gracovou, rodiče, sourozence, zetě a dušičky v  očistci

19.5.

 

20.5.

Za + rodiče Nevřelové a Vehoské a za duše v očistci

21.5.

Za + rodinu Balarinovou + syna a za + rodinu Kotzurovou,+ rodinu Pustelníkovou a opuštěné duše,na které nikdo nepamatuje

22.5.

 

23.5.

 

24.5.

Za + Josefa Bortlíka, rodiče a dva bratry

25.5.

Za + Adolfa Janotu, rodiče a manželé Klimáškovy

26.5.

 

27.5.

Za + Brunhildu Raichlovou

28.5.

 

29.5.

Za + Miloše Grygarčíka, brata a duše v očistci

30.5.

 

31.5.

 

1.6.

K panně Marii Ustavičné pomoci za živou osobu a + manžela

2.6.

Za + Aloise  Stoška u přleitosti10 výročí smrti a  + Marii Stoškovou, rodiče, sourozence, švagry a švagrové

3.6.

Za +++ rodiny Baránkové a Hřibkové

4.6.

K Panně Marii ustavičné pomoci za dar zdraví pro celou živou rodinu

5.6.

 

6.6.

 

7.6.

Prosba o zdraví, Boží požehnání pro dvě živé osoby

8.6.

 

9.6.

 

10.6.

Za + Marii janíkovou, manžela, dva syny a rodiče

11.6.

Za + Bruna Běláka, syna a rodiče z obou stran

12.6.

 

13.6.

 

14.6.

 

15.6.

Za + Zbyňka Turka, rodiče a sourozence

16.6.

 

17.6.

Za + Alfonse Baránka, manželku a příbuzné s obou stran

18.6.

Za +++rodiny Baránkové, Ferencové a duše v očistci

19.6.

Za živou rodinu k poděkování a prosba o ochranu do dalších let

20.6.

Na poděkování P. Bohu a Marii za živou rodinu s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu

21.6.

 

22.6.

 

23.6.

 

24.6.

Za živou rodinu, poděkování Panně Marii za ochranu a prosbu o ochranu do dalších roků

25.6.

Za +  pana Václavíka, manželku a duše v očistci

26.6.

 

27.6.

 

28.6.

Za dva tragicky zahynulé syny a duše v očistci

29.6.

 

30.6.

Za + Zdeňka Hřibka