Datum

Název intence

1.1.

za dárce

2.1

K Panně Marii uzdravení nemocných za nemocného syna prosí maminka

3.1

Za + Bruna Můhra, rodiče a bratry

4.1.

 

5.1.

 

6.1.

Za + Františka Slivku, manželku, 5 synů a dceru

7.1.

Za + Anemarii a Petra Sliwkovy a celou živou rodinu

8.1

Za + Františka Kurku, manželku, rodiče a duše v očistci

9.1.

 

10.1

 

11.1.

 

12.1.

Za + Jana Sedláčka, manželku a děti

13.1

Za + Leo Halfara, manželku, syna a 3dcery

14.1

Za + Eriku Černou a manžela

15.1.

 

16.1.

Za +Huberta Šimečka, rodiče z obou stran a sourozence

17.1.

 

18.1.

Za + Jiřího Potyše, zetě a rodiče z obou stran

19.1.

 

20.1

Za + Aloise Halfara, manželku, zetě a nemocnou osobu

21.1.

 

22.1.

 

23.1.

Za + Olgu Drastíkovou a rodiče

24.1.

Za + Františka Skypalu, a rodiče z obou stran

25.1.

Za + Jana Stočka, 2 manželky a za živé z rodiny

26.1

Za + Leo Hlubka, manželku, syna a rodiče z obou stran

27.1.

Za živou osobu k 50 let. života k Panně Marii ustavičné pomoci a Boží ochranu

28.1

Za nedožitých 90 a 65 let společného manželstí, + rodiče z obou stran a celou + rodinu a za živou rodinu s prosbou o ochranu paní Marie do dalších let

29.1.

 

30.1.

Za + Ludvíka Harazima, rodiče z obou stran a duše v očistci

31.1.

Za + Viléma Dostála,rodiče s obou stran a + rodinu

1.2.

Za + Miroslava Reichla

2.2.

 

3.2.

 

4.2.

 

5.2

Za + Helenu a Alfréda Kašných,rodiče a všechny + z rodiny

6.2.

Za živou rodinu, + manžela a duše v očistci

7.2.

Za + Ericha Kučeju, bratra a rodiče

8.2

Za + Josefa Večerka,rodiče a sourozence z obou stran

9.2.

Za + Hedviku Solischovou, manžela a syna

10.2.

 

11.2.

Za + Pavla Grygarčíka, manželku, zetě a rodiče z obou stran

12.2.

 

13.2.

Za + Karla Stuchlíka,manželku, děti, snachu a zetě

14.2.

Za + Annu Hartmanovou a Olgu Kurovou

15.2.

Za +Emílii Palaczkovou, manžela a duše v očistci

16.2.

 

17.2

Za + Pavla Moravce rodiče, sourozence a duše v očistci

18.2.

Za + Josefa Světlíka a rodiče

19.2.

Za + Rodinu Lasákovou

20.2.

 

21.2.

 

22.2.

 

23.2.

Za + Květu Májovskou a Vlastu Knězkovou

24.2.

 

25.2.

K Panně Marii ustavičné pomoci a andělům strážným za celou živou rodinu

26.2

Za + rodiče Vitáskovy, 2 dcery, syny a duše v očistci

27.2

K Panně Marii ustavičné pomoci za dar zdraví a prosba o pomoc andělů strážných pro celou živou rodinu

28.2.

Za + Annu Drastíkovou, manžela a syna

1.3.

 

2.3.

 

3.3.

Za + MUDr.  Janu Polákovou a rodiče

4.3.

 Panně Marii ustavičné pomoci za dar zdraví pro celou živou rodinu

5.3.

 

6,3

Za živé rodiny do ochrany \Matky Boží s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání

7.3.

 

8.3.

 

9.3.

 

10.3

Za + Josefa Stoška u příl.ned.100 let + manželku Annu a +syna Josefa ,a všechny zemřelé z rodiny

11.3.

 

12.3.

Za+Otýlii Harasimovou, manžela, dva zetě a rodiče z obou stran

13.3.

 

14.3

Za + Helenu Stočkovou, 2 manžely, rodiče a + všechny + z rodiny

15.3

Prosba k Panně Marii ustavičné pomoci o zdraví a Boží pomoc pro živou rodinu a zemřelého manžela

16.3

Za + Josefa Večerka, živou manželku, zemřelé rodiče  z obou stran

17.3.

Za + Viktora Harazima, syna a rodiče z obou stran

18.3.

 

19.3

Za + Josefa Vendelína, manželku a děti

20.3.

 

21.3.

 

22.3.

 

23.3.

 

24.3.

 

25.3.

 

26.3.

Za + Adolfa Janotu, rodiče a manželé Klimáškovi

27.3.

K Panně Marii Ustavičné pomoci za dar zdraví pro celou živou rodinu

28.3.

 

29.3.

 

30.3.

Za + Marii Pilzovou

31.3.